برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مسئولین و کارکنان مرکز

1- سرپرست مرکز  : آقای محمد علی پور شهلا

2- رئیس امور اداری  : آقای علی حسینی 

3- دفتر پرستاری : خانم قربان زاده

4- مسئول امور مالی : آقای میر مرتضی بنی فاطمه  بنی فاطمه

5-  مسئول درآمد : خانم رباب محمدی

6- مسئول دبیر خانه: خانم پیرعلی لو

7- مسئول پذیرش : آقای هدایت میرزا زاده

8- مسئول تدارکات و خدمات: آقای کاشفی

9- مسئول انفورماتیک : آقای محمد دهقانیان