پنجشنبه 28 تير 1397 - 05 ذو القعدة 1439
جستجو :
 

- حضور استانداری در مراسم افطاری و درخواست این مرکز در ارتباط با مساعدت سایر ارگانها در ارتباط با مشکلات مرکز از قبیل بیمه بیماران – تعریض جاده باباباغی – نصب علائم راهنمائی و رانندگی – مشکل بیکاری فرزندان بیماران مجذوم و بهسازی فضای مرکز برای سکونت بیماران.

- افزایش اطلاع رسانی وضعیت درمانی و اجتماعی و رفاهی مرکز جهت جلب کمکهای مردمی و خیرّین از طریق چاپ بروشور و پخش تیزراز طریق شبکه استانی صدا و سیما و دو نوبت گزارش تصویری و مصاحبه در شبکه استانی و یک نوبت از طریق شبکه بین المللی خبر.

- نصب دستگاه خود پرداز در مرکز باباباغی .

- تخریب آشپزخانه قدیمی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیتهای مذهبی (آماده کردن محوطه جهت عزاداری در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی ).

- شرکت در مراسم مذهبی و ملی در جهت ارتقای باورهای دینی و مذهبی.

- دعوت از رئیس سازمان انجمن حمایت از جذامیان تهران در جهت رفع مشکلات بیماران مجذوم .

- تعامل سازنده با نیروی انتظامی پاسگاه اسپیران در جهت کاهش بزه های اجتماعی و اخلاقی و ارتقای امنیت منطقه .

- پخش پمفلت و بروشور در هیئت های حسینی و نماز جمعه در جهت آشنائی ملت بزرگوار از نیازمندیهای مرکز و جلب کمکهای مردمی.

- هماهنگی با شرکت اتوبوسرانی تهران و پرداخت 50 هزار تومان عیدی برای هر یک از بیماران از طرف شرکت مذکور.

- هماهنگی با سپاه ( موسسه کریمی ) به جهت کارهای عمرانی ( از قبیل آسفالت و تعمیرات مسجد) و جذب کمکهای نقدی و واریز آن به حساب کمکهای مردمی بیماران مجذوم به مبلغ /000/000/100 ریال.

- نصب دوربین حفاظتی جهت نظارت دقیق بر عملکرد نگهبانی و انبار در جمع آوری نذورات خیّرین.