برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

بخش های بستری

بخش های بستری بیمارستان 

         بخش بستری 1 شامل 24 نفر می باشد که 14 نفر ایشان مرد و 10 نفر را زن تشکیل می دهند .

        بخش بستری 2 شامل 11 نفر بیماران مرد می باشند .