دوشنبه 5 اسفند 1398 - 29 جمادى الثانية 1441
جستجو :
  برچسب شده با

برچسب شده با فراخوان مقاله

فراخوان مقاله براي همايش ملي هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران

مطالب/ فراخوان مقاله براي همايش ملي هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران

                           
      فراخوان مقاله براي همايش ملي هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور همايش ملي "هفتادسال برنامه ريزي توسعه در ايران" را برگزار مي كنند.
پنجشنبه 14 تير 1397
فراخوان مقاله جهت مجله طب پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مطالب/ فراخوان مقاله جهت مجله طب پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

                           
      فراخوان مقاله جهت مجله طب پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ....
دوشنبه 21 اسفند 1396