چهارشنبه 23 آبان 1397 - 05 ربيع الأول 1440
جستجو :
  برچسب شده با فراخوان مقاله
مطالب/ فراخوان مقاله براي همايش ملي هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران                            
      مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور همايش ملي "هفتادسال برنامه ريزي توسعه در ايران" را برگزار مي كنند.
پنجشنبه 14 تير 1397
مطالب/ فراخوان مقاله جهت مجله طب پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان                            
      ....
دوشنبه 21 اسفند 1396