جمعه 9 اسفند 1398 - 03 رجب 1441
جستجو :
  برچسب شده با

برچسب شده با چالشها و فرصتها

اولین همایش ملی تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها

مطالب/ اولین همایش ملی تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها

                           
      اولین همایش ملی تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها همایش ملی تخصصی اخلاق در پژوهش..
پنجشنبه 14 تير 1397