شنبه 25 ارديبهشت 1400 - 02 شوال 1442
جستجو :
  برچسب شده با

برچسب شده با مدیریت منابع انسانی

همایش ملی نقش مدیریت منابع انسانی در نظام سلامت

مطالب/ همایش ملی نقش مدیریت منابع انسانی در نظام سلامت

                           
      همایش ملی نقش مدیریت منابع انسانی در نظام سلامت طرح تحول نظام سلامت با هدف ارتقاء سلامت و افزایش امید...
سه شنبه 13 شهريور 1397