سه شنبه 1 بهمن 1398 - 25 جمادى الأولى 1441
جستجو :
  برچسب شده با

برچسب شده با پژوهش های توسعه

فراخوان مقاله براي همايش ملي هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران

مطالب/ فراخوان مقاله براي همايش ملي هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران

                           
      فراخوان مقاله براي همايش ملي هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور همايش ملي "هفتادسال برنامه ريزي توسعه در ايران" را برگزار مي كنند.
پنجشنبه 14 تير 1397