سه شنبه 1 بهمن 1398 - 25 جمادى الأولى 1441
جستجو :
  برچسب شده با

برچسب شده با بیمارستان باباباغی

دومین همایش بین المللی فرآورده های حلال

مطالب/ دومین همایش بین المللی فرآورده های حلال

                           
      دومین همایش بین المللی فرآورده های حلال همایش بین المللی فرآورده های حلال...
چهارشنبه 9 خرداد 1397
همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو

مطالب/ همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو

                           
      همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو ...
يکشنبه 23 ارديبهشت 1397
 اولین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک ایران

مطالب/ اولین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک ایران

                           
       اولین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک ایران ...
دوشنبه 27 فروردين 1397
بازدید از بیمارستان باباباغی توسط اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری

مطالب/ بازدید از بیمارستان باباباغی توسط اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری

                           
      بازدید از بیمارستان باباباغی توسط اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری ....
پنجشنبه 10 اسفند 1396
کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک

مطالب/ کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک

                           
      کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک ...
چهارشنبه 2 اسفند 1396
مدرسه جدید الاحداث به جای مدرسه قدیمی در حال اتمام ساخت

مطالب/ مدرسه جدید الاحداث به جای مدرسه قدیمی در حال اتمام ساخت

                           
      مدرسه جدید الاحداث به جای مدرسه قدیمی در حال اتمام ساخت ...
پنجشنبه 19 بهمن 1396
مراسم تودیع و معارفه

مطالب/ مراسم تودیع و معارفه

                           
      مراسم تودیع و معارفه ...
پنجشنبه 19 بهمن 1396
بازدید دوره ای از گوشتها و انبار مرکزی بیمارستان باباباغی توسط دامپزشک اعزامی از اداره کل دامپزشکی

مطالب/ بازدید دوره ای از گوشتها و انبار مرکزی بیمارستان باباباغی توسط دامپزشک اعزامی از اداره کل دامپزشکی

                           
      بازدید دوره ای از گوشتها و انبار مرکزی بیمارستان باباباغی توسط دامپزشک اعزامی از اداره کل دامپزشکی ....
پنجشنبه 19 بهمن 1396
تماس باما

صفحات/ تماس باما

                           
      تماس باما
پنجشنبه 28 بهمن 1389
صفحه اصلی

صفحات/ صفحه اصلی

                           
      صفحه اصلی
سه شنبه 3 ارديبهشت 1387