جمعه 9 اسفند 1398 - 03 رجب 1441
جستجو :
تاریخ : پنجشنبه 19 بهمن 1396     |     کد : 5

بازسازی و تعمیرات بخش دو بیمارستان باباباغی

به گزارش روابط عمومی مرکز بازسازی بخش دو بیمارستان شروع شده و توسط شخص خیر  مبلغ حدود 50 میلیون هزینه تعمیرات و رنگ آمیزی و خرید مصالح مربوطه شده است. همچنین شخص خیر دیگری هم 1350 متر ایزوگام همراه با هزینه نصب برای پشت بام آمفی تئاتر حدود 15میلیون هزینه کرده است.