دوشنبه 5 اسفند 1398 - 29 جمادى الثانية 1441
جستجو :
تاریخ : پنجشنبه 19 بهمن 1396     |     کد : 4

بازدید دوره ای از گوشتها و انبار مرکزی بیمارستان باباباغی توسط دامپزشک اعزامی از اداره کل دامپزشکی