شنبه 25 ارديبهشت 1400 - 02 شوال 1442
جستجو :
تاریخ : پنجشنبه 11 بهمن 1397     |     کد : 29

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن

موضوع محوری این کنفرانس "برنامه دهه اقدام برای ایمنی راهها"

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن در شهریور ماه سال 1398 در شهر تبریز برگزار خواهد شد. موضوع محوری این کنفرانس "برنامه دهه اقدام برای ایمنی راهها"، ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی می باشد. همچنین موضوعات ایمنی کودکان، ایمنی گروههای آسیب پذیر، پیشگیری از خشونت و... نیز از جمله موضوعاتی است که در این کنفرانس مورد بحث قرار خواهد گرفت. این کنفرانس با سابقه برگزاری بیش از 40 سال و حضور صاحبنظران از کشورهای مختلف به عنوان معتبرترین کنفرانس در این حوزه به شمار می رود. بی شک ثبت نام و حضور محققین داخلی در این کنفرانس (از طریق وب سایت به آدرس www.safe2019.com) به غنای علمی آن افزوده و فرصت بهره برداری بیشتر از این کنفرانس را فراهم خواهد کرد.