سه شنبه 3 بهمن 1396 - 05 جمادى الأولى 1439
جستجو :
 

خلاصه ای از تاریخچه باباباغی

این مرکز در زمان قاجاریه با توجه به اینکه تبریز در آن دوره ولیعهد نشین بوده ، تفرجگاه و شکارگاه ولیعهد های آن زمان بوده تا اینکه در سال 1312 توسط وزارت بهداری وقت خریداری و بیماران جذامی را که تا آن تاریخ در آرپا دره سی اهر ساکن و وضع اسف باری داشته اند با احداث چهل اتاق کاهگلی توسط دولت مرکزی به باباباغی انتقال و درآنجا اسکان داده شـده اند با گذشت زمان و با مطرح شدن وضع بیماران جذامی در جامعه، تحت فشار افکار عمومی حاکمیت وقت مجبور شده به وضع بیماران جذامی بیشتر رسیدگی کند تا اینکه در سال 1342 سازمان حمایت از جذامیان تشکیل می شود و تولیت و مدیریت جذامیان را به عهده میگیرد و امکانات تا حدود قابل توجهی به جذامیان در نظر گرفته می شود از جمله تعدادی ساختمان خدماتی و درمانی در باباباغی ساخته می شود ، بعد از انقلاب هم در اجرای سیاستهای حمایتی از اقشار مستضعف امکانات رفاهی و درمانی و پشتیبانی در جهت رفاه حال و حمایت از ساکنین باباباغی گسترش می یابد از جمله در نظر گرفتن جیره غذائی مرتب و کامل – ساختن ساختمانهای رفاهی از جمله حمام بیست نمره ای زنانه و مردانه تکمیل سالن اجتماعات – احداث کتابخانه عمومی – اجرای پروژه انتقال آب مشروب از شهر به باباباغی – انتقال گاز شهری به باباباغی – احداث مرکز مخابرات – آسفالت جاده باباباغی – پروژه روشنائی محوطه – استخدام رسمی و بکارگیری 50 نفر از فرزندان سالم بیماران در همین مجموعه و غیره ... را می توان نام برد . تعداد بیماران شفا یافته و ساکن این مرکز در حال حاضر 200 نفر و 54 نفر نیز فرزندان سالم تحت تکفل آنها است .

برخی از بیماران شفا یافته در قسمتهای مختلف در انجام کارهای روزمره با دریافت مدد معاش همکاری می نمایند.بیمارانی که به صورت خانوادگی زندگی می کنند جیره غذائی خشک و بیماران معلول و بستری در بخش بستری 1و2جیره غذائی گرم دریافت می کنند .

     بیماران مجذوم از مساعدت و کمکهای کمیته محترم امداد امام خمینی (ره ) نیز برخوردار می باشند. اکثر قریب به اتفاق آنها تحت پوشش حمایتی کمیته امداد امام (ره ) بوده و در این میان از طرف مردم خیر ونوعدوست هم حمایتهای مختلف مادی در جهت رفاه حال ساکنین صورت می گیرد.  تعداد کارکنان رسمی و مشاغل خدمات عمومی این مرکز 87 نفر است که شامل کارکنان اداری و خدماتی و درمانی و بهداشتی می باشند . این مرکز دارای 100 هکتار عرصه با زیربنای 30 هزار متر مربع می باشد. این مرکز به دو صورت آسایشگاهی وبستری اداره می گردد.80 درصد بیماران در قسمت آسایشگاهی با خانواده شان سکونت دارند .

بخشهای پاراکلینیکی بیمارستان  شامل درمانگاه عمومی – داروخانه – رادیولوژی – آزمایشگاه – درمانگاههای زنان و زایمان – چشم پزشکی – دندانپزشکی – گوش و حلق و بینی و دندانپزشکی می باشد.

-کمکهای نقدی مردمی به 2 شماره حساب دانشگاه علوم پزشکی ( حساب سیبا بانک ملی به شماره 0109310931004 و حساب سپهر بانک صادرات به شماره 0102864056009 )واریز و بعد از طی مراحل اداری و مالی صرف مشکلات درمانی و معیشتی بیماران می گردد. کمکهای غیر نقدی مردم خیّر نیز در محل انبار مرکزی آسایشگاه تحویل و بین بیماران پخش می گردد.

- تمامی هزینه های درمانی و معیشتی  خانواده مجذومین رایگان بوده و از طریق سیستم اداری تامین می گردد.

- آمار :  تعداد کل افراد موجود در این مرکز بالغ بر 472 نفر می باشد ، که 243 نفر از ایشان را بیماران و فرزندان جیره بگیر تشکیل می دهند تعداد مرد 91 نفر – تعداد زن 104 و کودک 48 نفر می باشد . بیمارستان جذامیان باباباغی تبریز تکیه گاه مطمئن برای رتق فتق امور درمانی همه جذامیان کل کشور است و از اقصی نقاط مملکت برای درمان بیماریهای مختلف به آنجا روی آورده و جهت معالجه بیماریهای خود از سیستم ارجاع برخوردارمی شوند . اگر بیماریشان مربوط به عوارض جذام باشند توسط پزشکان متخصص باباباغی و اگر خارج از حد تخصص پزشکان داخل باشد به تخصص های دیگر نیازمند باشند توسط بیمارستان باباباغی به سایر مراکز پزشکی تبریز ارجاع و معرفی می شوند .