سه شنبه 3 بهمن 1396 - 05 جمادى الأولى 1439
جستجو :
 

- ایجاد صندوق قرض الحسنه و اعطای تسهیلات وام به پرسنل درمانی ( برای هر نفر ماهانه 000/000/5 ریال ).

- ایجاد انضباط اداری در جهت حضور پزشکان.

- کاهش فاصله اضافه کاری در بین کارکنان در جهت افزایش انگیزه کاری – همسـان سازی سهمیه های مختلف از قبیل جیره و نان و توزیع سهمیه عادلانه برای تمام بیماران.

- ایجاد سیستم نظارتی دقیق در خصوص اخذ صحیح نذورات نقدی و غیر نقدی